موتور در درب اتوماتیک

انواع موتورهای مورد استفاده در درب های اتوماتیک معمولاً موتورهای خطی، موتورهای درب چرخشی و موتورهای درب کشویی هستند. از موتورهای خطی برای باز و بسته کردن درب به صورت مستقیم استفاده می شود، در حالی که موتورهای درب چرخشی برای باز و بسته کردن درب به صورت قوس دار استفاده می شوند. موتورهای درهای کشویی برای حرکت درها در طول مسیر استفاده می شوند.

کاربرد اصلی موتور در درب اتوماتیک چیست؟

کاربرد اصلی موتور در درب اتوماتیک باز و بسته کردن درب است. موتور وظیفه تامین نیروی مکانیزم باز و بسته شدن درب را بر عهده دارد که می تواند حرکتی کشویی یا چرخشی باشد. موتور همچنین وظیفه کنترل سرعت باز و بسته شدن درب را بر عهده دارد.

موتور درب اتوماتیک

کاربرد انواع موتور در درب های اتوماتیک

۱. موتورهای درب کشویی: از این موتورها برای باز و بسته کردن درب های کشویی استفاده می شود. آنها معمولاً در بالای چارچوب در نصب می شوند و از یک مسیر موتوری برای حرکت درب در امتداد مسیر خود استفاده می کنند.

۲. موتورهای چرخشی: از این موتورها برای باز و بسته کردن درب های چرخشی استفاده می شود. آنها معمولاً در کنار قاب در نصب می شوند و از یک بازوی موتوری برای حرکت درب در یک حرکت قوس دار استفاده می کنند.

۳. موتورهای درب تلسکوپی: از این موتورها برای باز و بسته کردن درب های تلسکوپی استفاده می شود. آنها معمولاً در بالای قاب در نصب می شوند و از یک مسیر موتوری برای حرکت درب در امتداد مسیر خود در یک حرکت تلسکوپی استفاده می کنند.

۴. موتورهای درب تاشو: از این موتورها برای باز و بسته کردن درهای تاشو استفاده می شود. آنها معمولاً در کنار چارچوب در نصب می شوند و از یک بازوی موتوری برای حرکت درب در یک حرکت آکاردئونی مانند استفاده می کنند.

موتور درب اتوماتیک

۵/۵ - (۱ امتیاز)