• آرام بند

آرام بند

آرام بند ابزاری است که باعث بسته شدن کامل درب می باشد و سرعت بسته شدن درب را کنترل میکند. 
آرام بند، یک جک هیدرولیکی است که مانع از بسته شدن درب باشتاب و شدت می شود و این امر باعث سالم ماندن درب و چارچوب آن می شود.

گروه فنی مهندسی کوبه ارائه کننده انواع آرام بند در اصفهان

انواع آرام بند

این ابزار، به روی انواع درب فلزی و چوبی باوزن های ۶۰،۸۰،۱۲۰، کیلوگرم به کار میرود. هرچه درب سنگین تر باشد،آرام تر و قوی تر بسته می شود.
براین اساس، آرام بندها به سه نوع یک سرعته، دوسرعته و سه سرعته تقسیم می شوند.

آرام بند یک سرعته: جکی است که اطمینان ازبسته شدن درب راتامین میکند و قیمت این نوع ازهمه ارزان تراست.

آرام بنددوسرعته: برای درب های فاقد قفل برقی هستندکه با وزن ۳۰تا۸۰کیلوگرم و عرض ۱۱۰ سانتی مترمی باشد.و در دو مرحله درب رامی بندد تا از شدت ضربه ی بسته شدن، جلوگیری شود و این نوع آرام بندها، برای درب های ضدسرقت چوبی مناسب است.

آرام بند سه سرعته: برای درب هایی که دارای قفل کله گاوی و لاکپشتی است باوزن ۴۰تا۸۰کیلوگرم با عرض ۱۶۰سانتی مترمی باشد. این نوع آرام بند، درب را در سه مرحله می بندد که بعد از مرحله ی دوم بسته شدن درب، فشارسومی که واردمیشود امنیت بیشتری را فراهم می آورد و ازمزایای سه سرعته بودن این است که امنیت و آرامش بیشتری را ایجادمیکند ،که کاملا درب بسته شده وب ه هیچ عنوان،درب بازنگه داشته نشده است.

درجمع بندی نهایی درمورد آرام بند میتوان گفت:
کارکرد و طول عمرآرام بندها، به نصب اصولی آنهابرمی گردد.که باروش صحیح نصب آن موجب خدمات کمتر، تعمیرات کمتر، سرویس دهی کمتر و طول عمر بیشتر آرام بند می شود.
بنابراین، برای نصب آرام بند، آن را باخیال راحت به کارشناسان با تجربه و چیره دست بسپارید تا لذت کافی را از این ابزار را در منزل یا محل کارتان ببرید.

برای دریافت مشاوره رایگان و سفارش آرام بند درب با ما تماس بگیرید

امیتازدهی page